CURSURI GRATUITE DE PREGĂTIRE PENTRU CANDIDAŢII LA ADMITEREA DE LA ARTĂ

Tuesday, 10 July 2018 07:15
Print

 

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA, FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ, ORGANIZEAZĂ ÎN PERIOADA 09 – 22 IULIE 2018, ÎN INTERVALUL ORAR 900-1200, CURSURI GRATUITE DE PREGĂTIRE PENTRU CANDIDAŢII LA SPECIALIZĂRILE DE LICENŢĂ ARTĂ SACRĂ ŞI ARTE PLASTICE, LA CENTRUL DE RESTAURARE, CONSERVARE PATRIMONIU ŞI VIZUALIZARE AL FACULTĂŢII, STR.BRESTEI, NR.24

DECANATUL