Facultatea de Teologie Ortodoxă - Universitatea din Craiova

Departamentul de Teologie

Wednesday
Mar 21st
Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Cercetare Cărţi publicate

Cărţi publicate, recenzii, traduceri

cărti publicate, recenzii, traduceri

Popa Irineu, I.P.S., prof.univ.dr

• “La Personne et la communion des personnes dans la theologie de Saint Basile le Grand”,
Paris 1991, 570 pag. (teză de doctorat)
• “Antonie de Suroj, Şcoala rugăciunii”, introd. trad. din limba engleză, ed. Adonai, Bucureşti
1994, 174 pag.
• “Jon Dunlop, Stareţul Ambrozie de Optina”, introd. şi trad. din engleză şi rusă, ed. Adonai,
Bucureşti 1994, 160 pag.
• “Paul Evdochimov, Ortodoxia”, introd şi trad. din franceză, Ed. Institutului Biblic şi de
Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti 1996, 382 pag.
• “Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii şi cuvântări”, introd. şi trad. din limba greacă, Ed.
Episcopiei Râmnicului, 1995, 144 pag.
• “Stareţul Sofronie, Mistica vederii lui Dumnezeu”, introd. şi traducere din limba rusă, Ed.
Adonai, Bucureşti, 1995, 318 pag.
• “Sfântul Ioan Gură de Aur, Din ospăţul Stăpânului, Cuvântări şi discursuri”, introd. şi
traducere din limba greacă, Ed. Adonai, Bucureşti 1995, 191 pag.
• “Sfântul Ioan Gură de Aur, Dascălul pocăinţei, Cuvântări despre pocăinţă”, introd. şi trad. din
limba greacă, Ed. Episcopiei Râmnicului, R. Vâlcea. 1996, 160 pag.
• “Convorbiri despre spovedanie”, Ed. Ramida, Bucureşti, 1996 150 pag.
• “Preoţi în cătuşe”, (Cuprinde descrierea felului de vieţuire morală a unor preoţi din Eparhia
Râmnicului care au suferit pentru credinţă în temniţele comuniste) Ed. Ramida, Bucureşti 1997, 157 pag.
• “Antim Ivireanul, învăţător, scriitor, personaj”, in colaborare cu Mihail Radulescu, Ed. Ramida, Bucureşti 1997.
• “Experienţe mistice la Părinţii oriental”, Ed. Universitaria, Craiova, 2002, 200 pag.
• “Iisus Hristos sau Logosul înomenit”, Ed. România Creştină, Bucureşti, 1999, 150 pag.2
• “Omul Fiinţă spre îndumnezeire”, Ed. Arhiepiscopiei de Alba Iulia, Alba Iulia, 2000, 227 pag.
• “În duhul Sfinţeniei lui Hristos”, Ed. Universitaria, Craiova, 2001.
• “L'Eglise communion des hommes dans la Sainte Trinite”, Ed. Universitaria, 2003, 249 pag.
• “Le Mistere de la Sainte Trinite dans la communion des Personnes”, Ed. Universitaria, Craiova, 2003, 217 pag.
• “Substanţa morală a dreptului”, Ed.Universul Juridic, Bucuresti, 2009, 424 pag.
• “Experienţe mistice la Părinţii Orientali” vol. II. în lucru
“Iisus Hristos este acelasi, ieri si azi si in veac”, Editura Mitropoliei Olteniei, Craiova 2010, 485 pag.


Chirila Pavel, prof.univ.dr

• « Manual de homeopatie », Dr. Gh.Bungeţianu, Dr. Pavel Chirilă, Ed. Medicală, Bucureşti,
1983
• « Caiet de diagnostice paralele », Dr. Pavel Chirilă, Ed. Medicală, Bucureşti, 1983
• « Îndreptar de terapie naturistă », Dr. Pavel Chirilă, Dr. Maria Chirilă, Ed. Sport - Turism,
Bucureşti, 1985
• « Tratament homeopatic - îndreptar de simptome şi semne », Dr. Maria Chirilă, Dr. Pavel
Chirilă, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1986
• « Medicina naturistă - mic tratat terapeutic », sub redacţia Dr. Pavel Chirilă, Ed. medicală,
Bucureşti, 1987ed. a IIa Medicina naturistă - concept-diagnostic-tratament, sub redacţia Dr.
Pavel Chirilă, Ed. CHRISTIANA, Bucureşti, 1994
• « Meditaţie la medicina biblică », Dr. Pavel Chirilă, Pr. M. Valică, Ed. CHRISTIANA,
Bucureşti, 1992
• « Meditation on biblical medicine », Dr. Pavel Chirilă, Pr. M. Valică, Ed. CHRISTIANA,
Bucureşti, 1994
• Teza de doctorat "Contribuţii la studiul efectelor antimicrobiene ale unor extracte vegetale",
Dr. Pavel Chirilă, Bucureşti, 1998
3
• « Bolnavul ca victimă...Răspunsul medicinii naturiste », Dr. Pavel Chirilă, Dr. Maria Chirilă,
Dr. Lavinia Chirilă, Biochim. Nicoleta Macovei, Biol. Elena Capetti, Ed. CHRISTIANA,
Bucureşti, 2000
• « Conceptul de medicină creştină », Dr. Pavel Chirilă, Editura Christiana, 2001.

 

Resceanu Stefan, pr.prof.univ.dr

• „Creştinism şi islamism în opera lui Dimitrie Cantemir”, Editura Sitech, Craiova, 1999, 250
pagini
• „Ortodoxie şi gândire religioasă în opera lui Dimitrie Cantemir”, Editura Sitech, Craiova
1999, 174 pagini
• „Mesopotamia, istorie, cultură, religie”, Editura Universitaria, Craiova 2006, 151 pagini
• „Sfântul Iustin Martirul şi Filosoful, structurile religioase şi filosofice ale vremii sale”, Editura
Universitaria, Craiova, 217 pagini
• „Islamul – Între istorie şi modernitate”, Editura Universitaria, Craiova, 2007, 193 pagini

 

 

Patuleanu Constantin, pr.prof.univ.dr

• Die Begegnung zwischen der rumänischen Orthodoxie mit dem Protestantismus im 16.-20.
Jahrhundert unter besonderer Berüksichtigung des bilateralen theologischen Dialogs zwischen
der Rumänischen Orthodoxen Kirche und der Evangelischen Kirche in Deutschland (1979-
1998)“, editura Kovac, Hamburg 2000, 472p.
• Teologia Ecumenica.Istoria şi evaluarea dialogului teologic bilateral dintre Biserica Ortodoxă
Română şi Biserica Evanghelică din Germania cu publicarea comunicatelor finale, editura
Mitroplia Olteniei Craiova, 2003 (260p).
• Documente istorice. Pietismul şi relaţiile cu Ţările Române, Editura Mitropoliei Olteniei,
Craiova 2003,252p.
• Viorel Ioniţă, Constantin Pătuleanu, Constantin Brâncoveanu şi relaţiile sale cu Europa veacului
al XVIII-lea, editura Mitropolia Olteniei 2006, 188p.
• Mişcarea hernnhutiană şi legăturile cu Ţările Române. Documente istorice inedite II, Editura
Universitaria, Craiova 2007, 212p.
• Istoria ecumenismului in România. Curs pentru studenţi.

Isvoranu Alexandru, pr.prof.univ.dr

• „Comentariu la Psalmul 50”, Editura Sitech, Craiova 1999, 154 p;
• „Aspecte filologice privind traducerea cărţii Rut”, Editura Universitaria, Craiova, 2000, 232 p;
• „Limba ebraică biblică. Elemente gramaticale”, Editura Universitaria, Craiova, 2000, 161p;
• (în colaborare) Exerciţii practice pentru învaţarea limbii ebraice biblice, Editura Universitaria,
Craiova, 2000, 182 p;
• „Comentariu la Cartea Rut”, Editura Universitaria, Craiova, 2001, 270 p.
• (în colaborare) Mitropolia Olteniei, indice bibliografic 1948-1988, Editura Universitaria,
Craiova, 2003, 719 p.
• „Profeţii vechi şi profeţii nescriitori. Activitatea socială şi religioasă”, Editura Universitaria,
Craiova, 2006, 250 p.
• „Vechiul Testament în preocuparea teologilor români”, Editura Universitaria, Craiova, 2006,
232 p.
• „Cuvântul lui Dumnezeu prin graiul profeţilor Vechiului Testament”, Editura Universitaria,
2007, 264 p.

 

 

Zamfir Gheorghe, pr.conf.univ.dr

• “Ortodoxie şi Baptism”, Editura Universitaria, Editura Universitaria, Craiova, 2002, 236 p.
• “Căderea omului şi restaurarea lui în Iisus Hristos”, Editura Universitaria, Craiova, 2003, 243
pg.
• “Introducere în Teologia Dogmatică”, Editura Universitaria, Craiova, 2003, 200 pg.

 

 

Bajau Constantin, pr.conf.univ.dr

• « Cunoasterea lui Dumnezeu la Sfantul Grigorie al Nissei », Editura Sitech (cod CNCSIS
170/2006) Craiova 1999, 285 pg. (ISBN 973-9346-06-7)
• « Desavarsirea crestina dupa Sfantul Grigorie al Nissei », Editura Sitech (cod CNCSIS
170/2006), Craiova 1999, 114 pg. (ISBN – 973 -9346 – 07 – 5)
• Patrologie, Editura Universitaria (cod CNCSIS 130/2006), Craiova 2007, 510 pg. (ISBN 973-
742-544-8 ISBN 978-973-742-544-7)
• « Actualitatea omiliilor hrisostomice la Epistolele pauline », Editura Universitaria (cod
CNCSIS 130/2006), Craiova 2007, 208 pg. (ISBN 973-742-546-6, ISBN 978-973-742-545-4)
• Curs de Patrologie, Reprografia Universitatii din Craiova 1999, 202 pg.
• Patrologie, curs, Reprografia Universitatii din Craiova 2000, 395 pg.

 

 

Vladimirescu Mihai-Valentin, conf.univ.dr

Recenzii:
• Irenee Hausherr, Paternitatea şi îndrumarea duhovnicească în Răsăritul creştin de altădată,
Editura Deisis, 1999, 318 pagini (Analele Universităţii din Craiova, Seria Teologie, nr.4, 1999,
pagina 253).
• Irenee Hausherr, Teologia lacrimilor, Editura Deisis, 2000, 286 pagini (Analele Universităţii
din Craiova, Seria Teologie, nr.6, 2000, pagina 201).
• Pavel Florenski, Stâlpul şi Temelia Adevărului, Editura Polirom, Iaşi, 2000, 530 pagini
(Analele Universităţii din Craiova, Seria Teologie, nr. 6, 2000, pagina 202).
• Iosif Flavius, Ιstoria războiului iudeilor împotriva romanilor, Editura Hasefer, Bucureşti, 2002,
576 pag., în Analele Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Craiova, vol.V, pag.255-256
Traduceri:
• Traducere din limba franceză cartea La direction spirituelle en Orient d’autrefois, de Irenee
Hausherr, apărută la Editura Deisis din Sibiu în anul 1999, sub titlul Paternitatea şi îndrumarea
duhovnicească în Răsăritul creştin, 322 pagini, ISBN 973-9344-24-0. Cartea este prefaţată de
episcopul Kallistos al Diokleii, profesor la Oxford University.
• Am tradus din limba franceză cartea Penthos. La doctrine de la componction dans l’Orient
chretien, de Irenee Hausherr, apărută la Editura Deisis din Sibiu în anul 2000, sub titlul
Teologia lacrimilor. Plânsul şi străpungerea inimii la Părinţii Răsăriteni, cu o antologie de texte
patristice, 274 pagini, ISBN 973-9344-42-9. Cartea este prefaţată de Andrei Pleşu.
• Am tradus din limba franceză cartea Origene, La priere, apărută la Editura Herald din Bucureşti
în anul 1999, sub titlul Despre rugăciune, 162 pagini, ISBN 973-98399-6-7
• Am tradus din limba franceză studiul “Les premieres concordances bibliques. Un chapitre de
l’histoire de la Bible, al Prof. Dr. Adrian Schenker”, în revista Analele Facultăţii de Teologie
din Craiova, nr. 14/2005, p. 77-89
• Am tradus din limba franceză cartea La Bible Grecque des Septante, de judaisme ellenistique au
christianisme ancient, de Marguerite Harl, Gille Dorival şi Olivier Munich, apărută la Editura
Herald, Bucureşti, 2007, 389 pagini
Cărţi publicate:
• O istorie a Bibliei Ebraice, Editura Polirom, Iaşi, 2006, ISBN 973-46-0407-4, 234 pagini
• Importanţa descoperirilor arheologice din Israel în perioada 1970-2000 pentru studiul Vechiului
Testament, Editura Universitaria, Craiova, 2006, 224 pagini, ISBN 973-742-273-2
• Numele lui Dumnezeu în Vechiul Testament, Editura Universitaria, Craiova, 2006, 280 pagini,
ISBN 973-742-436-0
• Importanţa descoperirilor arheologice din Orientul Apropiat în perioada 1970-2000 pentru
studiul Vechiului Testament, Editura Universitaria, Craiova, 2007, 168 pagini, ISBN 973-742-
563-4
• Istoria canonului Noului Testament, Editura Universitaria 2007, 230 pagini, ISBN 978-973-
742-794-6
• Mic dicţionar de terminologie biblică italian-roman, (în colab. Nicoleta Presura Calina), Editura
Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2008, 364 pagini, ISBN 978-973-30-1868-1
Volume coordonate:
• Biblical Studies, Editura Universitaria, Craiova, 2008, 378 pagini, ISBN 978-606-510-167-8,
volum coordonat impreuna cu lector univ. dr. Gelu Calina.
• Sfânta Scriptură, izvor viu al vieții creștine și al teologiei ortodoxe, 2008, 348 pagini, ISBN
978-606-510-201-9, volum coordonat împreună cu lector univ. dr. Mihai Iulian Constantinescu
și prep. Univ. Mihai Ciurea

 

 

Ocoleanu Picu-Nelu, pr.conf.univ.dr

• „Liturghia poruncilor divine. Prolegomene teologice la o nouă cultură a legii”, Editura
Mitropoliei Olteniei, Craiova 2004, 220 p. (reeditata la Ed. Christiana din Bucureşti, 2008).
• „Minima Moralia Eucharistica. Eine theologische Pathologie der Öffentlichkeit“, Lit Verlag,
Münster-Hamburg-Berlin-London 2007, 280 p.
• „Viaţă liturgică şi etos comunitar. Preliminarii la o teologie socială ortodoxă”, Editura
Mitropolia Olteniei, Craiova 2007, in colaborare cu Radu Preda, 298 p.
• „Harisma filozofiei duhovniceşti. Introducere în genealogia teologică a monahismului creştin”,
Ed. Christiana, Bucureşti 2008.
• „Iisus Hristos Mijlocitorul. Sensul diaconal al eticii sociale ortodoxe”, Ed. Christiana,
Bucureşti 2008.
• „Teologie si spiritualitate in gandirea Sf. Maxim Marturisitorul”, Editura Mitropoliei Olteniei,
Craiova 2009, (volum editat)

 

 

Popescu Sergiu-Grigore, pr.lect.univ.dr

• „Mehedinţi, vatră de istorie şi spiritualitate ortodoxă românească”, Editurile Universitaria
(Craiova) şi Didahia (Drobeta-Turnu Severin), 2008, 408 p. (teză de doctorat).

 

 

Calina Gelu, lect.univ.dr

• “Teologie şi ştiinţe naturale”, (coautor), ed. Mitropolia Olteniei, Craiova, 2002, 304 p.
• “Science and Theology in dialogue”, (coautor), ed. Universitaria, Craiova, 2006, 216 p.
Buletinul Centrului pentru dialog între ştiinţe şi teologie, ed. Universitaria, Craiova, 8 volume
(2002-2008), redactor şef.
• “Relaţia dintre Biserică şi stat privită interconfesional”, ed. Universitaria, Craiova, 2008, 240p
(teză de doctorat)
• Curs de Misiologie, ed. Universitaria, Craiova, 2008, 180 p

 


Constantinescu Iulian-Mihai, lect.univ.dr

• „Biserica şi instituţia căsătoriei. Condiţiile administrării căsătoriei. Studiu juridico-canonic”,
Editura Aius (CNCSIS), Craiova, 2008, 252 p., ISBN 978-973-1780-81-8.
• „De impedimentis matrimonii. De la acrivia canonică la iconomia bisericească, Editura
Mitropolia Olteniei.
• „Ierusalim, cetatea lui Dumnezeu pe pământ”, Mihai Valentin Vladimirescu, Mihai Ciurea
(coautori), Editura Mitropolia Olteniei (CNCSIS), Craiova, 2009 (sub tipar).
• „Încetarea, desfacerea căsătoriei şi poziţia Bisericii faţă de divorţ”, in colaborare cu Mihai
Valentin Vladimirescu, Editura Aius (CNCSIS), Craiova, 2008, 220 p. (în curs de apariţie).
• „Sfânta Scriptură, izvor al vieţii creştine şi al teologiei ortodoxe”, Mihai Valentin
Vladimirescu, Mihai Ciurea (coordonatori), lucrările Simpozionului Naţional Studenţesc cu
acelaşi titlu, Editura Universitaria (CNCSIS), Craiova, 2008, 348 p., ISBN 978-606-510-201-9.

 

Sorescu Maria-Emilia, lect.univ.dr

• “Bătrâneţea între binecuvântare şi blestem. Sociologia bătrâneţii”, Editura Universitaria, Craiova,
2008, ISBN 978-606-510-334-4, 323 pagini (A5).
• “Asistenţa socială – sistem şi profesie”, (împreună cu Prof. univ dr. Ioan Berilă) Editura
Universitaria, Craiova, 2005, ISBN 973-742-157-4, 200 pagini (B5).
• “Asistenţa socială a persoanelor vârstnice”, curs universitar, Editura Universitaria, Craiova, 2005
• “Asistenţa socială în parohie. Manual pentru preotese”, (împreună cu Siluana Vlad) Editura
Mitropoliei Olteniei, Craiova, 2003, ISBN 973-86551-0-2, 123 pagini (A4).
• “Fenomenul sectant în România”, Editura Beladi, Craiova, 1999; ISBN 973-96333-7-2, 216 pagini
(A5).

 

 

Stan Nicolae-Razvan, pr.asist.univ.dr

• „Datoria de a rămâne viu”, Prefaţa P.S. Prof. Univ. Dr. Irineu Slătineanul, Cuvânt de recomandare
Pr. Prof. Univ. Dr. Constantinos Karaisaridis, Editura Mitropolia Olteniei, Craiova, 2003, 126p.
• „Antropologia din perspectiva hristologica: bazele doctrinare ale vietii duhovnicesti”, teza de
doctorat. Prefata Pr.prof.dr Dumitru Radu, Postfata Pr.prof.dr Ilie Moldovan, Ed.Arhiepiscopiei
Tomisului, Constanta, 2007, 517p.
• „Călător spre veşnicie. Imne teologice”, Prefaţă de Pr. Prof. Univ. Dr. Ilie Moldovan, Editura
Mitropolia Olteniei, Craiova, 2007, 94p.

 

 

Ciurea Mihai, asist.univ.drd

• “Numele lui Dumnezeu în Vechiul Testament”, (în colaborare cu Lect. univ. dr. Mihai Valentin
Vladimirescu), Editura Universitaria, Craiova, 2006.
• “Sfânta Scriptură, izvor viu al vieţii creştine şi al teologiei ortodoxe” (în colaborare cu Conf.
univ. dr. Mihai Valentin Vladimirescu şi Lect. univ. dr. Mihai Iulian Constantinescu), Editura
Universitaria, Craiova, 2008.