Anunţ prelegere post didactic lector, poz. 30

Friday, 22 June 2018 10:16
Print

 

Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universităţii din Craiova anunţă susţinerea prelegerii cu tema Fecioara Maria în lumina Sfintelor Scripturi de către candidatul Diac.Bot Lucian, înscris la concurs în vederea ocupării postului didactic de Lector, poz.30, din Departamentul de Teologie, în data de 26 iunie 2018, începând cu orele 12.00, la Sala „Sf.Antim Ivireanul” a Facultăţii de Teologie Ortodoxă, din str.Brestei, nr.24. Tema prelegerii publice a fost stabilită de către comisia de concurs numită prin Decizia Universităţii nr.227/B/05.06.2018.