Facultatea de Teologie Ortodoxă - Universitatea din Craiova

Departamentul de Teologie

Sunday
Feb 25th
Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Evenimente Depunerea Jurământului de către absolvenți

Depunerea Jurământului de către absolvenți

E-mail Print PDF

Absolvenţii specializărilor de licenţă Teologie pastorală şi Artă sacră din cadrul Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Craiova au depus Jurământul de credinţă la Catedrala „Madona Dudu” din Craiova. Evenimentul a avut loc miercuri, 28 iunie 2017, în prezenţa Înaltpreasfin­ţi­tului Părinte Prof.univ.dr Irineu Popa, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei.

Începând de săptămâna trecută, studenţii şi masteranzii din anii terminali de la specializările Teologie pastorală, Artă sacră şi Teologie şi cultură, din cadrul Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Craiova, au susţinut examenele de finalizare a studiilor. La finele acestei perioade, miercuri, 28 iunie 2017, absolvenţii s-au împărtăşit din bucuria lucrului împlinit, încununat prin Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie, săvârşită la Altarul Catedralei „Madona Dudu” din Craiova. Slujba a fost săvârşită de soborul părinţilor profesori, în frunte cu IPS Părinte Mitropolit Irineu.

„Cunoaşterea lui Dumnezeu este prin trăire, dar şi prin învăţătură”

La finele momentului liturgic, IPS Părinte Mitropolit a vorbit celor de faţă despre lucrarea milostivă a lui Dumnezeu în lume şi împărtăşirea ei permanentă în viaţa noastră. „În Sfânta Liturghie şi la celelalte slujbe săvârşite în Biserica noastră auzim dintotdeauna cuvintele: «Că milostiv şi iubitor de oameni Dumnezeu eşti şi Ţie slavă înălţăm, Tatălui şi Fiului, şi Sfântului Duh». Milostivirea lui Dumnezeu este atributul pe care Creatorul îl are faţă de noi, oamenii, şi faţă de întreaga creaţie. În Psalmii prorocului David găsim numeroase trimiteri la milostivirea lui Dumnezeu. Ea se arată de asemenea în toate împrejurările concrete ale existenţei noastre. Dumnezeu este milostiv pentru că ne aduce în această lume, ne poartă de grijă, ne dă înţelepciune şi pricepere, apoi ne ajută să împlinim ceea ce am învăţat, ca nu numai prin cuvânt, ci şi prin faptă să-L lăudăm pe El în toate zilele vieţii noastre. E milostiv întotdeauna şi mai ales atunci când greşim pentru că nu ne pedepseşte imediat, ci aşteaptă să ne îndreptăm şi să ne întoarcem, şi să revenim din nou la Dânsul. În toate aceste momente,Dumnezeu ne poartă de grijă pentru că este milostiv. Putem spune chiar că numele Său este Milostivire, aşa cum putem spune, după cuvântul Sfântului Ioan Evanghelistul, că El este Iubire. În primul rând, trebuie să cunoaştem că numai iubirea Sa milostivă L-a putut îndemna să se pogoare şi să se facă om, ca pe noi, oamenii, să ne mântuiască”, a spus IPS Irineu. În continuare, gândul Părintelui Mitropolit s-a îndreptat către cei peste 60 de absolvenţi ai Facultăţii de Teologie din Craiova, pe care i-a felicitat pentru finalizarea studiilor şi i-a îndemnat să sporească în lucrarea de mărturisire a credinţei ortodoxe strămoşeşti. „Vă îndemn ca întotdeauna să fiţi cu dragoste faţă de şcoala noastră, să păstraţi bunul ei nume şi să continuaţi permanent să studiaţi pentru că învăţătura luminează mintea. Aşadar, cunoaşterea lui Dumnezeu este prin trăire, dar şi prin învăţătură. Cu cât veţi cunoaşte mai mult, cu cât veţi învăţa mai mult, veţi constata faptul că există multe alte lucruri folositoare şi ziditoare de suflet”, a încheiat IPS Irineu.

 

Din partea corpului profesoral a luat cuvântul pr. Conf.univ.dr. Nicolae Răzvan Stan, Decanul Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Craiova, care a mulţumit IPS Părinte Mitropolit Irineu pentru povaţă şi binecuvântare. Ultima parte a evenimentului a fost completată de rostirea şi semnarea Jurământului de credinţă, precum şi de felicitări şi de sesiunea de fotografii.

 

Pr.Lect.univ.dr Ioniţă Apostolache