Facultatea de Teologie Ortodoxă - Universitatea din Craiova

Departamentul de Teologie

Friday
Jun 22nd
Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Evenimente Hramul Facultății de Teologie Ortodoxă 2017

Hramul Facultății de Teologie Ortodoxă 2017

E-mail Print PDF

Hramul Facultăţii de Teologie Ortodoxă – 30 ianuarie 2017

Sărbătoarea Sfinţilor Trei Ierarhi Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur

Profesorii şi studenţii Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Craiova au sărbătorit împreună pe Sfinţii Trei Ierarhi, ocrotitorii spirituali ai instituţiei de învăţământ teologic universitar. Evenimentul a început cu Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie, săvârşită la Biserica „Maica Precista” – Dudu de către IPS Părinte Mitropolit Irineu, înconjurat de membrii Sinodului Mitropolitan: Înalptreasfinţitul Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, Preasfinţitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului şi Strehaiei, Preasfinţitul Sebastian, Episcopul Slatinei şi Romanaţilor şi Preasfinţitul Părinte Emilian Lovişteanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului.

„Sfinţii Trei Ierarhi sunt contemporanii noştri”

La finele Slujbei Euharistice, IPS Părinte Mitropolit Irineu a rostit un cuvânt de învăţătură, subliniind viaţa, faptele minunate şi moştenirea învăţătorească transmisă de cei trei corifei ai Sfintei noastre Biserici, Sfinţii Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur. „Patronii noştri spirituali au fost trăitori ai Sfintelor Scripturi şi au experimentat cu fapta, ajutaţi de harul Duhului Sfânt, pe cele descoperite de Dumnezeu. Ei au ajuns la înălţimea duhovnicească, la cunoaşterea adevărată, aşa cum ne învaţă Mântuitorul Hristos: «aceasta este viaţa veşnică să te cunoască pe Tine adevăratul Dumnezeu şi pe Cel pe care L-ai trimis, pe Iisus Hristos». Au învăţat permanent despre Preasfinta Treime, întrucât Aceasta este izvorul existenţei noastre. Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh, Treimea cea de o fiinţă şi nedespărţită, ne-a alcătuit pe noi, aşa cum spunem la Taina Sfântului Botez: «Mâinile Tale m-au făcut şi m-au zidit, înţelepţeşte-mă şi mă voi învăţa poruncile Tale». Deci Mâinile lui Dumnezeu, Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh, ne-au alcătuit pe noi şi ne-au făcut după chipul lui Dumnezeu, ca noi să-L cunoaştem, să-L iubim şi să ne unim desăvârşitcu Dânsul. Sfinţii Trei Ierarhi au cunoscut această taină a lui Dumnezeu pentru că Biserica este întemeiată mai înainte de facerea lumii, fiind cuprinsă dintru început în planul lui Dumnezeu ... Chemarea Mântuitorului Hristos: «fiţi sfinţi, pecum şi Tatăl vostru Cel din ceruri Sfânt este!» este actuală atât în viaţa Sfinţilor Trei Ierarhi, cât şi în viaţa noastră. Iată deci pentru care fapt Sfinţii Trei Ierarhi sunt contemporanii noştri. Ei sunt aceia cu care noi ne întâlnim, nu numai în ziua Praznicului lor, ci întotdeauna şi îi rugăm permanent să ne fie ajutătorii şi rugătorii la Tronul Preasfintei Treimi. Pentru aceastasunt prăznuiţi laolaltă, ca să înţelegem că toţi sunt în comuniune desăvârşită în Împărăţia lui Dumnezeu şi că toţi suntem împreună cu ei casnici ai lui Dumnezei în Trupul cel Sfânt al Mântuitorului Hristos, în Sfânta Sa Biserică”, a spus IPS Părinte Mitropolit.

Activităţi academice în anul 2016.

După Sfânta Liturghie, oaspeţii, profesorii şi studenţii Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Craiova, în frunte cu IPS Părinte Mitropolit, au luat parte, în Aula „Mitropolit Nestor Vornicescu” a Centrului de Restaurare, Conservare Patrimoniu şi Vizualizare, la serbarea dedicată sfinţilor ocrotitori. Cu acest prilej, Pr.Conf.univ.dr Nicolae Răzvan Stan, Decanul Facultăţii de Teologie Ortodoxă, a prezentat bilanţul activităţilor academice din anul 2016. Au fost menţionate în acest sens următoarele activităţi academice: Simpozionul Internaţional „Constantin Brâncuşi – artistul tuturor culturilor” (17-18 februarie 2016):Simpozion Naţional Studenţesc de la Tismana (4-5 mai 2016), a VIII-a ediţie, cu temele: „Educaţia religioasă în Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie” şi „Sfântul Ierarh Antim Ivireanul în cultura şi spiritualitatea ortodoxă” – sesiune de comunicări ştiinţifice studenţeşti; Colocviul Naţional de Teologie Dogmatică Ortodoxă "Antropologia ortodoxă din perspectivă eclesială. Provocările postmodernităţii" (10-11 mai 2016), organizat la Mănăstirea Tismana, în judeţul Gorj; Simpozionul Naţional cu tema „Dialogul dintre teologie şi ştiinţă. Perspective ontologice şi existenţiale”(2-3 iunie 2016) -  organizat în colaborare cu Biblioteca „Alexandru şi Aristia Aman”, în cadrul celei de a III-a ediţii a Conferinţei Internaţionale „Politică. Diplomaţie. Cultură“;Simpozionulul Naţional de Teologie „Sfântul Ierarh Antim Ivireanul, ctitor de cultură şi spiritualitate românească” (26-27 septembrie 2016), organizat la Târgu Cărbuneşti, în perioada, de Facultatea de Teologie din Craiova, în colaborare cu Primăria Tg. Cărbuneşti; Evenimentul de decernare a Titlului de „Doctor Honoris Causa” pentru acad. prof. univ. dr. Sebastian Brock (7 octombrie 2016) -  la Centrul de Restaurare şi vizualizare al Facultăţii de Teologie din Craiova; Zilele Spirituale ale oraşului Craiova (24 octombrie – 1 noiembrie 2016) - organizate cu binecuvântarea IPS Părinte Dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei.

Evenimentul a continuat cu un Cuvânt despre Sfinţii Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur, susţinut de Pr.Lect.univ.dr Ioniţă Apostolache, urmat de un concert de muzică religioasă, prezentat de Corala Facultăţii, sub conducerea Pr.Lect.univ.dr Adrian Maziliţa. La final, oaspeţii Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Craiova, între aceştia numărându-se şi Prof.univ.dr Cezar Ionuţ Spînu, Rectorul Universităţii din Craiova, au vizitat expoziţia de sculptură şi pictură peisagistică, organizată de studenţii Secţiei de Artă, în cadrul Muzeului de Artă Eclesială de la Centrul de Restaurare, Conservare Patrimoniu şi Vizualizare.

 

A consemnat, Pr.Lect.univ.dr Ioniţă Apostolache