Facultatea de Teologie Ortodoxă - Universitatea din Craiova

Departamentul de Teologie

Thursday
Jun 20th
Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Evenimente Susţinere publică teză de doctorat la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Craiova, 27 Septembrie 2018

Susţinere publică teză de doctorat la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Craiova, 27 Septembrie 2018

E-mail Print PDF

În cadrul Şcolii Doctorale de Teologie Ortodoxă “Sf.Nicodim” a avut loc, în data de 27 septembrie 2018, susţinerea publică a tezei de doctorat cu tema „DOGMA HRISTOLOGICĂ ÎN ICOANELE ŞI COMPOZIŢIILE ICONOGRAFICE ALE PRAZNICELOR ÎMPĂRĂTEŞTI DIN MITROPOLIA OLTENIEI” de către Stavrofora MIRIAM LINK, doctorandă la specializarea Teologie Dogmatică din cadrul Şcolii Doctorale de Teologie Ortodoxă “Sf.Nicodim”, sub coordonarea Înaltpreasfinţitului Părinte Acad.Prof.Univ.Dr. IRINEU POPA, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei.

Comisia de evaluare a tezei a avut următoarea componenţă: Acad.Prof.Univ.Dr IRINEU POPA, în calitate de profesor coordonator, Pr.Conf.univ.dr PICU OCOLEANU, Directorul Şcolii Doctorale de Teologie Ortodoxă “Sf.Nicodim” din Craiova, în calitate de Preşedinte al comisiei, Pr.Prof.univ.dr ŞTEFAN BUCHIU, Decanul Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din Bucureşti, Pr.Prof.univ.dr TACHE STEREA, de la Facultatea de Teologie „Justinian Patriarhul” din Bucureşti şi Pr.Conf.univ.dr NICOLAE MOŞOIU, de la Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna” din Sibiu.

„Taina icoanei este legată intim de Taina Întrupării Fiului lui Dumnezeu”

După prezentarea membrilor comisiei şi a etapelor parcurse în realizarea tezei, Stavrofora MIRIAM LINK a expus punctual fiecare capitol al lucrării şi obiectivele acestora, a evidenţiat metoda de cercetare, sursele bibliografice folosite în elaborarea textului şi contextul teologic în care se încadrează tema:

„Lucrarea de faţă caută să arate unitatea vieţii bisericeşti prin prisma specificităţii iconografice din cuprinsul Mitropoliei Olteniei. Este o încercare de a evidenţia faptul că unitatea artistică nu depinde de uniformitate, ci de faptul că particularităţile sunt cele mai potrivite. Al doilea obiectiv pe care ni l-am propus în lucrarea noastră este legat de problematica dintre neam şi biserică. Această dezbatere arată cum anume s-au exprimat comunităţile ortodoxe din Oltenia şi cum anume s-a impus spaţiul eclesial. Specificitatea este ridicată la unitate în Mântuitorul Hristos. Taina icoanei este legată intim de Taina Întrupării Fiului lui Dumnezeu, «de la Duhul Sfânt şi din Fecioara Maria». Privite din perspectiva lor educativ-morală, icoanele au o valoare harică prin care întreţin viaţa duhovnicească a cinstitorilor. Ele aduc un real folos şi întăresc credinţa, fiind un îndemn pentru împlinirea poruncilor Mântuitorului Iisus Hristos. De aceea, icoanele nu înfăţişează imaginea omului stricăcios, ci pe aceea a omului înduhovnicit, înnoit prin înomenirea Logosului, prin Jertfa şi Învierea Lui. Tocmai pentru că nu au avut aceste adevăruri dogmatice, adversarii cinstirii sfintelor icoane şi a compoziţiilor iconografice s-au izolat de Biserică şi au căzut în erezie”, a spus maica Miriam Link. „Cât ne priveşte pe noi, creştinii, icoanele sunt ca nişte ferestre în care se reflectă veşnicia, chei care ne descuie uşile lumii inteligibile sau ferestre deschise spre acel «cer nou şi pământ nou» pe care-l aşteptăm potrivit făgăduinţei. În Împărăţia lui Dumnezeu toate vor fi fără de asemănare, mai vii şi mai strălucitoare decât cele de pe pământ. Ele vor fi corespunzătoare omului îndumnezeit, sfinţenia având nu numai o însemnătate personală, ci şi una cosmică. Reprezentată în icoană, întreaga lume se schimbă, devenind chipul unităţii viitoare a întregii făpturi în Duhul Sfânt. În concluzie, în Biserica noastră, icoana înfăţişează ordinea nouă în făptura cea nouă a Împărăţiei Preasfintei Treimi”, a mai spus maica Miriam Link.

„Teza este o îmbinare fericită, interdisciplinară, dintre învăţătura Bisericii şi pictura Bisericii”

În calitate de coordonator al tezei de doctorat, IPS Acad.Prof.Univ.Dr. IRINEU POPA a subliniat, în referatul prezentat, detaliile de formă şi de fond, legate de elaborarea, obiectivele şi scopul lucrării. „Studiul se întinde pe 600 de pagini, cu 1566 de note de subsol şi peste 400 de surse bibliografice. Teza este împărţită în două părţi, fiecare parte având câte trei capitole, împărţite în mai multe subcapitole. Lucrarea se încheie cu concluziile finale şi anexe. Stilul este cursiv şi narativ, respectând metodele ştiinţifice de cercetare. Limbajul este adecvat temei abordate, nelipsind accentele biblice şi viziunea personală asupra doctrinei hristologice şi iconografice, precum şi asupra faptelor istorice-bisericeşti. În cercetarea sa, autoarea a vizat mai multe aspecte care realizează un tablou de ansamblu asupra modului în care s-a desfăşurat viaţa creştină şi dezbaterile teologice referitoare la hristologie şi la teologia icoanei, precum şi la viaţa bisericească din Oltenia. Încă de la începutul lucrării şi din primele studii publicate, maica Miriam a avut o abordare constructivă şi ştiinţifică a subiectului. A reuşit astfel să realizeze o cercetare bine documentată şi profundă, atât din punct de vedere dogmatic, cât şi din perspectivă biblică, patristică şi iconografică. De asemenea, autoarea a adus în prim plan stadiul cercetării temei respective pentru a stabili foarte clar unde se află acum cercetarea în legătură cu subiectul propus şi cu aplicaţia sa practică în legătură cu iconografia din Oltenia”, a spus IPS Părinte Irineu. Cu privire la conţinutul tezei, Părintele Mitropolit a apreciat că „iconografia ortodoxă din Oltenia este legată de credinţă şi are un puternic caracter hristologic, fiind manifestare fidelă a învăţăturii de credinţă şi a tradiţiei bisericeşti. Ea nu poate fi cunoscută şi înţeleasă decât numai în Biserică şi după rânduiala Bisericii. În concluzie, autoarea monahia Miriam Link, în lucrarea de faţă, şi-a propus să scoată la lumină principalele elemente ale Hristologiei Ortodoxe în dinamica lor iconografică şi dogmatică, cu exemplificări clare în pictura bisericii din Oltenia. Acesta este prin excelenţă elementul de noutate şi de originalitate al acestei teze de doctorat. În realizarea acestui scop, autoarea a adus laolaltă texte scripturistice şi patristice, adaptate şi comentate de teologi consacraţi, precum şi imagini din iconografia bisericilor din Mitropolia Olteniei. De asemenea, a urmărit să deruleze sistematic şi cronologic teologia icoanei, în procesul iconografic din Oltenia. Din acest punct de vedere, teza este o îmbinare fericită, interdisciplinară, dintre învăţătura Bisericii şi pictura Bisericii”.

O abordare „aproape enciclopedică, aşezând în forme foarte explicite nevoia de eshaustivitate”

În continuare, au luat cuvântul membrii comisiei de evaluare a tezei. Pentru început,  a luat cuvântul Pr.Prof.univ.dr ŞTEFAN BUCHIU, decanul Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Bucureşti, care a apreciat puterea de sinteză a autoarei, menţionând că lucrarea se caracterizează printr-o „diversitate iconografică şi bogăţie teologică, în aspecte şi interpretări hristologice (...) Originalitatea demersului de cercetare constă în identificarea şi analizarea tuturor dimensiunilor temei abordate, cu foarte multe implicaţii dogmatice şi iconografice, fiind prima lucrare de acest gen din literatura teologică de specialitate”.

De asemenea, Pr.Prof.univ.dr TACHE STEREA a arătat că lucrarea maicii Miriam este „aproape enciclopedică, aşezând în forme foarte explicite nevoia de eshaustivitate, care nu grevează în niciun fel calitatea formală a expunerii. Multitudinea notelor intrapaginale clarifică uneori, iar alteori aprofundează aspecte sau nuanţe care au doar o relaţie implicită cu tema, dar care în iconomia lucrării sunt necesare pentru că ajută cititorul să înţeleagă mai bine contextul ideatic în care autoarea îşi situează discursul ştiinţific”. La rândul său, Pr.Conf.conf.univ.dr NICOLAE MOŞOIU a apreciat că „în literatura de specialitate se simţea nevoia unei astfel de sinteze foarte bine făcută, cu note substanţiale, în legătură cu dogma hristologică în special şi aplicată foarte frumos pe specificul iconografic din Oltenia”.

La final, în urma deliberării membrilor comisiei, teza de doctorat cu titlul „DOGMA HRISTOLOGICĂ ÎN ICOANELE ŞI COMPOZIŢIILE ICONOGRAFICE ALE PRAZNICELOR ÎMPĂRĂTEŞTI DIN MITROPOLIA OLTENIEI”, prezentată de Stavrofora MIRIAM LINK, a primit calificativul „EXCEPŢIONAL”.

 

 

 

Foto Facultate

Main Menu

Statistics

Members : 5
Content : 381
Content View Hits : 584975