Facultatea de Teologie Ortodoxă - Universitatea din Craiova

Departamentul de Teologie

Wednesday
Mar 21st
Text size
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Home Prezentare Conducere

Conducere

E-mail Print PDF

Structuri de conducere

 • Conducerea operativa a Facultaţii si departamentului
 • Consiliul Facultăţii
 • Consiliul departamentului
 • Consiliul Şcolii Doctorale de Teologie Ortodoxă "Sfântul Nicodim"
 • Comisii de lucru în Senatul Universitaţii

Conducerea operativă a Facultăţii şi a Departamentului

 • DECAN: Pr.Conf.univ.dr Nicolae-Răzvan STAN
 • PRODECAN: Pr.Conf.univ.dr Adrian IVAN
 • DIRECTOR:Pr.Lect.univ.dr Ion RESCEANU
 • Secretar-şef: Daniela COLAC

Consiliul Facultăţii:

 • IPS Prof.univ.dr IRINEU POPA: Preşedinte
 • Pr.Conf.univ.dr Nicolae-Răzvan STAN
 • Pr.Lect.univ.dr Ion RESCEANU
 • Pr.Lect.univ.dr Ioniță APOSTOLACHE
 • Lect.univ.dr Adriana Gabriela MARDALE
 • Student Covrig Gheorghiță-Marian
 • Student Vătuiu Daniel

Consiliul Departamentului:

 • Pr.Lect.univ.dr Adrian MAZILITA
 • Pr.Lect.univ.dr Ioniță APOSTOLACHE
 • Lect.univ.dr Adriana Gabriela MARDALE

Consiliul Şcolii Doctorale de Teologie Ortodoxă "Sfântul Nicodim":

 • I.P.S. Prof.univ.dr IRINEU ION POPA, Preşedinte
 • Pr. Conf.univ.dr OCOLEANU Picu-Nelu, Director
 • Pr. Prof.univ.dr POPESCU Ion
 • Arhid. Conf.univ.dr CĂLINA Gelu
 • Pr. Conf.univ.dr BĂJĂU Constantin
 • Doctorand Constantinescu Ionuţ-Aurelian

Membri reprezentanţi ai facultăţii în Senatul Universitaţii:

 • Pr.Conf.univ.dr Constantin BĂJĂU
 • Pr.Conf.univ.dr Adrian BOLDIŞOR
 • Student: Lupu Paul-Adrian

Reprezentatul Facultăţii in Consiliul de Administraţie al Universităţii:

 • Decan,Pr.Conf.univ.dr Nicolae-Răzvan STAN

Responsabilii Facultăţii în Comisiile de lucru ale Universităţii:

 • Responsabili în Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii programelor de studii: Pr.Conf.univ.dr Picu-Nelu OCOLEANU, Pr.Conf.univ.dr Adrian IVAN, Pr.Conf.univ.dr Nicolae-Răzvan STAN
 • Responsabilul cu Relaţii internaţionale și Cercetarea ştiinţifică: Pr.Conf.univ.dr Nicolae-Răzvan STAN
 • Responsabilul cu Mobilităţile ERASMUS: Pr.Lect.univ.dr Ioniță APOSTOLACHE
 • Responsabilul cu Imaginea academică: Pr.Conf.univ.dr Picu-Nelu OCOLEANU
 • Comisia de cazare a Facultăţii: Pr. Lect.univ.dr Adrian MAZILIŢA, Asist. univ.dr Mihai CIUREA, Student Cîrstina Ionuţ, Student Efrem Marian, Student Popete Mihai
 • Responsabilul cu Problemele sociale ale studenţilor: Pr.Conf.univ.dr Adrian IVAN
 • Responsabilul cu Publicaţiile şi mijloacele de informare la nivelul facultăţii: Pr.Conf.univ.dr Adrian BOLDIŞOR