Facultatea de Teologie Ortodoxă - Universitatea din Craiova

Departamentul de Teologie

Sunday
Feb 25th
Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Studenţi Actele necesare pentru obtinerea ajutorului social ocazional sem II, 2010-2011

Actele necesare pentru obtinerea ajutorului social ocazional sem II, 2010-2011

E-mail Print PDF

În vederea acordării burselor de ajutor social ocazional, studenţii vor prezenta la Secretariatul facultăţii, până la data de 31.03.2011, următoarele:

1.       Cererea de acordare a bursei de ajutor social ocazional;

2.       Adeverinţe din care să rezulte veniturile familiei în lunile august, septembrie şi octombrie 2010; pentru obţinerea bursei, venitul maxim lunar care revine fiecărui membru al familiei nu trebuie să depăşească 75% din salariul minim pe economie, respectiv 468 lei/lună.

Pentru stabilirea veniturilor familiei se vor prezenta, după caz:

-          Adeverinţe din care să rezulte venitul din lunile august, septembrie şi octombrie 2010 realizat de persoanele încadrate în muncă din familia studentului (salarii, sporuri, premii şi alte drepturi băneşti sau în natură). Potrivit art. 1 din Legea nr. 68/1993 persoanele juridice şi fizice care angajează personal salariat cu contract de muncă (normă întreagă) sunt obligate să garanteze în plată un salariu brut lunar cel puţin egal cu salariul minim brut pe ţară;

-          Adeverinţă de salariu, eliberată de Inspectoratul de stat teritorial pentru handicapaţi, pentru persoana care are în îngrijire permanentă o persoană handicapată;

-          Taloane sau adeverinţe de pensie, de ajutor social în condiţiile legii pensiilor şi asigurărilor sociale de stat, precum şi pentru alte indemnizaţii şi sporuri, din lunile  noiembrie, decembrie, 2010, ianuarie 2011; se iau în calculul veniturilor şi pensiilor suplimentare;

-          Talonul de plată a ajutorului de şomaj, a ajutorului de integrare profesională sau a alocaţiei de sprijin, reprezentând drepturile cuvenite.

-          Adeverinţe eliberate de organele financiare teritoriale din care să rezulte veniturile realizate de membrii familiei, din surse proprii sau din prestarea unor activităţi autorizate în condiţiile prevăzute de lege, eliberate cu cel mult două săptămâni înaintea prezentării acestora la unitatea şcolară;

-          declaraţia pe propria răspundere (la notariat) din care să rezulte că studentul şi părinţii acestuia (sau soţul - în cazul studenţilor căsătoriţi) nu realizează alte venituri impozabile decât cele rezultate din actele aduse la dosar;

-          "Procesul verbal de impunere" şi/sau "Declaraţia de impunere privind impozitul pe venitul agricol" conf. Legii nr. 34/1994, pentru anul curent;

-          În cazul în care studentul are fraţi/surori elevi sau studenţi trebuie adusă la dosar adeverinţa de la unitatea şcolară respectivă;

-          copie după certificatul de naştere al fraţilor care au sub 18 ani şi nu sunt elevi sau studenţi;

-          copie după certificatul de deces al părintelui decedat în cazul studenţilor orfani şi cupoanele de pensie de urmaş pe lunile noiembrie, decembrie 2010 si ianuarie 2011;

-          copie după decizia de divorţ, în cazul studenţilor ai căror părinţi sunt divorţaţi şi, eventual, copie după certificatul de căsătorie pentru a rezulta diferenţa de nume dintre student şi părintele în întreţinerea căruia a rămas; actele doveditoare privind venitul net pe lunile noiembrie, decembrie 2010 si ianuarie 2011 al părintelui vitreg şi pensia alimentară obţinută în aceleaşi luni de student;

-          În cazul familiei de studenţi (amândoi soţii studenţi), aceştia nu mai sunt socotiţi ca fiind în întreţinerea părinţilor şi trebuie să aducă la dosar adeverinţă de student precum şi actele doveditoare privind veniturile personale, în cazul în care obţin venituri, iar în caz contrar, declaraţie pe propria răspundere autentificată de un notar public din care să rezulte că nu realizează venituri impozabile;

 

Pot beneficia de acest ajutor social ocazional toţi studenţii pe locurile subvenţionate de la bugetul de stat, care au un venit lunar / membru de familie mai mic de 468 lei.

 

 

Main Menu

Statistics

Members : 5
Content : 495
Content View Hits : 652443

Who's Online

We have 89 guests online