Facultatea de Teologie Ortodoxă - Universitatea din Craiova

Departamentul de Teologie

Sunday
Feb 25th
Text size
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Home Studenţi Actele necesare pentru obtinerea burselor de ajutor social, in semestrul I, 2010-2011

Actele necesare pentru obtinerea burselor de ajutor social, in semestrul I, 2010-2011

E-mail Print PDF

 

În vederea acordării burselor de ajutor social studenţii vor prezenta la Secretariatul facultăţii următoarele:

 1. Cererea de acordare a bursei de ajutor social;
 2. Declaraţia de venituri tip (se obţine de la secretariat);
 3. Adeverinţe din care să rezulte veniturile nete si brute ale familiei obţinute în ultimele trei luni (iulie, august, septembrie 2010); pentru obţinerea bursei, venitul maxim lunar care revine fiecărui membru al familiei nu trebuie să depăşească salariul minim pe economie de 600 lei:iulie, august,septembrie 2010. Pentru stabilirea veniturilor familiei se vor prezenta, după caz:
 • Adeverinţe din care să rezulte venitul lunar din ultimele trei luni realizat de persoanele încadrate în muncă din familia studentului (salarii, sporuri, premii şi alte drepturi băneşti sau în natură). Potrivit art. 1din Legea nr. 68/1993 persoanele juridice şi fizice care angajează personal salariat cu contract de muncă(normă întreagă) sunt obligate să garanteze în plată un salariu lunar cel puţin egal cu salariul minim pe ţară;
 • Adeverinţă de salariu, eliberată de Inspectoratul de stat teritorial pentru handicapaţi, pentru persoana care are în îngrijire permanentă o persoană handicapată;
 • Taloane sau adeverinţe de pensie, de ajutor social în condiţiile legii pensiilor şi asigurărilor sociale de stat, precum şi pentru alte indemnizaţii şi sporuri, din ultimele trei luni; se iau în calculul veniturilor şi pensiilor suplimentare;
 • Talonul de plată a ajutorului de şomaj, a ajutorului de integrare profesională sau a alocaţiei de sprijin, reprezentând drepturile cuvenite.
 • Adeverinţe eliberate de organele financiare teritoriale din care să rezulte veniturile realizate de membrii familiei, din surse proprii sau din prestarea unor activităţi autorizate în condiţiile prevăzute de lege, eliberate cu cel mult două săptămâni înaintea prezentării acestora la unitatea şcolară;
 • Declaraţia pe propria răspundere (la notariat) din care să rezulte că studentul şi părinţii acestuia (sau soţul - în cazul studenţilor căsătoriţi) nu realizează alte venituri impozabile decât cele rezultate din actele aduse la dosar;
 • "Procesul verbal de impunere" şi/sau "Declaraţia de impunere privind impozitul pe venitul agricol" conf. Legii nr. 34/1994, pentru anul curent;
 • În cazul în care studentul are fraţi/surori elevi sau studenţi trebuie adusă la dosar adeverinţa de la unitatea şcolară respectivă;
  - copie după certificatul de naştere al fraţilor care au sub 18 ani şi nu sunt elevi sau studenţi;
  - copie după certificatul de deces al părintelui decedat în cazul studenţilor orfani şi cupoanele de pensie de urmaş pentru ultimele trei luni
  - copie după decizia de divorţ, în cazul studenţilor ai căror părinţi sunt divorţaţi şi, eventual, copie după certificatul de căsătorie pentru a rezulta diferenţa de nume dintre student şi părintele în întreţinerea căruia a rămas; actele doveditoare privind venitul net, din ultimele trei luni, al părintelui vitreg şi pensia alimentară obţinută în aceleaşi luni de student;
 • În cazul familiei de studenţi (amândoi soţii studenţi), aceştia nu mai sunt socotiţi ca fiind în întreţinerea părinţilor şi trebuie să aducă la dosar adeverinţă de student precum şi actele doveditoare privind veniturile personale, în cazul în care obţin venituri, iar în caz contrar, declaraţie pe propria răspundere autentificată de un notar public din care să rezulte că nu realizează venituri impozabile precum şi certificatele de la serviciul financiar din care sa rezulte veniturile familiei;

Bursele de ajutor social se acordă, la cerere, pe durata unui semestru studenţilor de la învăţământul de zi (licenţă şi masterat), şcolarizaţi în regim bugetat, care nu beneficiază de bursă de studiu sau bursă de merit şi care se încadrează în următoarele categorii:

 • studenţii orfani de ambii părinţi, cei proveniţi din casele de copii sau plasament familial, care nu realizează venituri;
 • studenţii care provin din casele de copii sau plasament familial care realizează venituri, în raport cu mărimea acestora, în limita fondurilor disponibile;
 • studenţilor bolnavi de TBC, care se află în evidenţa unităţilor medicale, celor care suferă de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, insuficienţă renală cronică, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, cei infestaţi cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, spondilită anchilozantă sau reumatism articular;
 • studenţii integralişti a căror familie nu realizează pe ultimele trei luni un venit lunar net mediu pe membru de familie mai mare decât salariul minim pe economie;
 • studenţii cu maxim 2 restanţe, dar a căror medie a examenelor promovate este la nivelul mediei necesare pentru obţinerea bursei de studiu (minim media 8.00) şi ale căror familii nu au realizat în ultimele 3 luni un venit mediu lunar pe membru de familie mai mare decât salariul minim pe economie, în limita fondurilor disponibile.

Pot beneficia de bursă socială din alocaţiile bugetare şi studenţii de la cursurile de zi cu taxă, cf. legii 441 /2001, art. 7, alin. 1, dar numai dacă dovedesc cu acte că sunt orfani de ambii părinţi sau provin din casele de copii sau plasament familial.

(Extras din Regulamentul privind acordarea burselor şi a altor forme de sprijin material pentru cursanţii din învăţământul superior de stat, cursuri de zi).

Notă: pentru obţinerea bursei sociale pe motive medicale, studenţii vor aduce Certificatul medical conţinând diagnosticul şi purtând viza Policlinicii studenţeşti.

ACTELE PENTRU BURSA DE AJUTOR SOCIAL POT FI ADUSE LA SECRETARIAT IN INTERVALUL 18-25 OCTOMBRIE 2010.

 

 

Main Menu

Statistics

Members : 5
Content : 495
Content View Hits : 652441

Who's Online

We have 89 guests online