ANUNȚ PENTRU STUDENȚII ANILOR I-II ARTE ÎN VEDEREA DESFĂȘURĂRII PRACTICII DE ȘANTIER

Wednesday, 12 June 2019 11:03
Print

 

 

În perioada 24 iunie -05 iulie 2019 studenții de la specializările Artă Sacră și Arte Plastice, din demeniul Arte Vizuale, vor efectua practica de specialitate obligatorie prevăzută în planurile de învățământ, astfel:

- Artă Sacră, anii I și II în Laboratorul de Restaurare al Facultății de Teologie Ortodoxă – cadru didactic coordonator lect.univ.dr. Alexandrina BĂDESCU.

Orarul zilnic: 0900 – 1300.

- Arte Plastice, anii I și II pe Șantierul Bisericii Eroii Neamului” cu Hramul „Înălțarea Domnului” (Biserica de la Mall–Electroputere)–cadru didactic  coordonator asist.univ.drd. Adrian BĂNICĂ. Orarul zilnic: 0900 – 1300.

NOTĂ:

PREZENȚA ESTE OBLIGATORIE.

Fiecare șef de an va efectua prezența, aceasta fiind predată zilnic cadrului didactic coordonator.

 

CONDUCEREA FACULTĂȚII