Facultatea de Teologie Ortodoxă - Universitatea din Craiova

Departamentul de Teologie

Thursday
Jan 17th
Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Studii CALENDARUL EXAMENULUI DE LICENŢĂ ŞI DISERTAŢIE, SESIUNEA SEPTEMBRIE 2018

CALENDARUL EXAMENULUI DE LICENŢĂ ŞI DISERTAŢIE, SESIUNEA SEPTEMBRIE 2018

E-mail Print PDF

 

EXAMENUL DE LICENŢĂ/DISERTAŢIE PENTRU ABSOLVENŢII FACULTĂŢII DE TEOLOGIE ORTODOXĂ, SPECIALIZĂRILE DE LICENŢĂ TEOLOGIE PASTORALĂ ŞI ARTĂ SACRĂ ŞI PROGRAMUL DE MASTER TEOLOGIE ŞI CULTURĂ

se va susţine în perioada 11 - 13 Septembrie 2018

 

În vederea susţinerii Examenului de Licenţă/Disertaţie, absolvenţii Facultăţii de Teologie Ortodoxă vor completa la Secretariatul Facultăţii, în perioada 03-07 Septembrie 2018, următoarele:

-Cerere-tip către Pr.Decan prin care se solicită susţinerea Examenului de Licenţă/Disertaţie aprobată şi de îndrumătorul de lucrare. Cererea-tip se eliberează de la Secretariat sau se poate descărca de pe site.

-Lucrarea de licenţă (în format fizic şi în format electronic pe CD) care va cuprinde o Declaraţie pe proprie răspundere privind folosirea în exclusivitate a bibliografiei menţionate în lucrare (Declaraţia se eliberează de la Secretariat sau se poate descărca de pe site) se va depune in acelaşi timp cu cererea.

Coperta lucrării va avea înscrise următoarele date:

Universitatea din Craiova

Facultatea de Teologie Ortodoxă

Departamentul de Teologie

Lucrare de licenţă (pentru licenţă)

Lucrare de disertaţie (pentru master)

Coordonator ştiinţific: …….

Absolvent: ………..

Sesiunea de licenţă Septembrie 2018

Coperta interioară a lucrării va cuprinde aceleaşi date iar în plus se va trece titlul lucrării.

Lucrarea se va depune la Secretariat după încărcarea în format PDF pe platforma Evidenţa studenţilor şi după validarea electronică de către coordonatorul lucrării. Este obligatoriu ca lucrarea, atât în format electronic, cât şi în format fizic, să conţină Declaraţia completată şi semnată.

PROGRAMUL EXAMENULUI DE LICENŢĂ

Perioada de înscriere: 03-07 septembrie 2018, la Secretariat

Susţinerea probelor: 11-12 septembrie 2018,

Depunere Jurământ: 13 septembrie 2018

 

Marţi, 11 septembrie 2018, h.900, Sediul Facultăţii din str.Brestei, nr.24

- Proba fundamentală: Învăţătura de credinţă ortodoxă – probă orală pentru specializarea Teologie Pastorală , h.900, Sala „Arhim.Eufrosin Poteca”

- Proba fundamentală pentru specializarea Artă sacră - probă orală, h.900, Sala „Mitropolit Firmilian”

Miercuri, 12 septembrie 2018, h.900, Sediul Facultăţii din str.Brestei, nr.24

- Susţinerea lucrărilor de licenţă la specializarea Teologie Pastorală şi a disertaţiilor la programele de master Teologie şi cultură şi Misiune şi pastoraţie: h.900, Sala „Arhim.Eufrosin Poteca”:

- Susţinerea lucrărilor de licenţă la specializarea Artă sacră: h.900, Sala „ Mitropolit Firmilian”:

Joi, 13 septembrie 2018, h.730, Biserica Maica Domnului - Dudu

- Depunerea Jurământului de credinţă de către absolvenţii de studii universitare de licenţă, specializările Teologie pastorală şi Artă sacră în cadrul Sfintei Liturghii.

 

NOTĂ: Lichidarea dosarelor se va face la Secretariatul Facultăţii iar absolvenţii vor putea obţine adeverinţele de licenţă/disertaţie începând cu data de 13.09.2018.

Anterior solicitării lichidării dosarului, absolvenţii se vor asigura că nu prezintă datorii la departamentele din cadrul Universităţii: Contabilitate (achitarea integrală a taxelor de studii şi de restanţe către Facultate, DPPD şi a altor servicii solicitate), Biblioteca Facultăţii, Biblioteca Universităţii şi Căminele studenţeşti în care aceştia au fost cazaţi pe perioada şcolarităţii.

 

DECANATUL FACULTĂŢII

 

 

Noutati pe site